Ürünler

Geleceğe Yön Veren Ürünlerimizi Keşfedin...

Ürünler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Ürünler

K-Ödül

Bir kurumu başarılı kılan birçok faktör vardır. Ancak bunlardan en önemlisi, kurum içerisindeki çalışanların motivasyonları yüksek bir şekilde performans göstermesi ve kuruma aidiyet hissetmesidir. Artık dünyanın birçok yerinde kurumlar, eskiden kullanılan o sert, otoriter sistem yerine, çalışanlarının birey olarak görüldüğü daha yapıcı ve motive edici bir insan kaynakları yönetimi anlayışını tercih etmektedirler.


Bu yöntem sayesinde çalışanlara kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve potansiyellerini açığa çıkarmaları için alan tanınır. Ödül sistemleri ile motivasyon arttırıldığında, bu durumun etkileri de kurumun genel başarısına gözle görülür biçimde yansır.

K-Ödül, kurum çalışanlarının gösterdikleri çalışma performansı ve şirket içindeki her türlü davranışsal faaliyetlerini puanlama yöntemi ile değerlendirerek ödüllendirmeye dayalı bir sistemdir. Oyunlaştırma esasları üzerine kurulu olan K-Ödül sistemi, insan kaynakları birimiyle entegre biçimde yürütülür.

 

Bu sistemden kimler faydalanabilir?


  • Üretim sektöründe faaliyet gösteren kurumlar
  • Finans, bankacılık, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar.
  • Perakende sektöründe faaliyet gösteren kurumlar.
  • Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar.
  • Çalışanlarının motivasyonunu yukarı taşımak isteyen tüm kurumlar.


Kuruma ne gibi katkılar sağlar?


  • K-Ödül, minimum maliyet ile çalışan motivasyonunun korunmasına ve artırılmasına yardımcı olur. Böylece çalışanın başarısı, kurumun başarısına dönüşür.
  • Özellikle büyük ölçekli işletmelerde verimli çalışan kişilerin fark edilmesini sağlar. Bu bireylerin yeteneklerini ve potansiyellerini keşfederek başarılı olabilecekleri farklı projelere de yönlendirilmelerine alan tanır.
  • Departmanlar arasında iletişimi ve dostça rekabeti artırır. Bu da kurum içi kolektif yapıyı güçlendirir.
  • Takım çalışması ve koordinasyon bilincinin yanı sıra, ekip ruhu ve aidiyet duygusu oluşturmaya ortam hazırlar.