Belgeler

Geleceği İnşa Ediyoruz...

Belgeler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Kafein Teknoloji

Yönetim Sistemleri

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

Kafein Teknoloji şirketinin genel politikası, müşterilerin gereksinimlerini, finansal yönetimi ve ürün/hizmetler geliştirirken kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir. 

ISO 22301: 2019 Güvenlik ve Esneklik - İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri- Gereksinimler

Kafein Teknoloji, uluslararası standartlarda kabul görmüş yönetim sistemi standartlarının politikaları, prosedürleri, talimatları, raporlama ve takip yapısını, iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi ana uygulama başlıklarını iş süreklilik yönetim sistemi prensiplerine uygun olarak yürütmektedir. 

ISO 27001: 2022 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gereksinimler

Şeffaflık ve güven bir kurumun güvenilirliğinin yapı taşıdır. Kafein Teknoloji, bu standardı uygulayarak yolsuzlukla mücadele politikasını benimsemiş ve bu konuda sorumluluk alarak kurum içi ve dışı yolsuzlukla mücadele yönetim sistemini uygulamaktadır. 

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri - Kullanımı için Rehberlik Gereksinimleri

Şeffaflık ve güven bir kurumun güvenilirliğinin yapı taşıdır. Kafein Teknoloji, bu standardı uygulayarak yolsuzlukla mücadele politikasını benimsemiş ve bu konuda sorumluluk alarak kurum içi ve dışı yolsuzlukla mücadele yönetim sistemini uygulamaktadır.

ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Kafein Teknoloji, kaliteli bir hizmet sunumu ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürekli iyileştirme ile hizmet kalitesini arttırma odaklı çalışmalar yaparak müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedef alarak çalışmaktadır. 

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi 

Kafein Teknoloji, kaliteli bir yaşamın sürdürebileceği bir dünya için çevreye verilen zararları en aza indirgemeyi ve kirliliği önleyici çözümler üretmeyi hedeflemektedir. 

ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi

Kafein Teknoloji, enerji kayıplarını ve enerji tüketimini minimize etmenin etkin yollarını araştırarak enerjiyi verimli kullanmayı hedeflemektedir. 

ISO 14064-1 2019: Sera Gazı Salımlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Raporlanmasına Dair Kılavuz ve Özellikler 

Çevre duyarlılığı yüksek bir şirket olarak Kafein Teknoloji, ISO 14064-1 standardı kapsamında Karbon Ayak İzi Hesaplamasını yaparak, Karbon Ayak İzi Raporu'nu hazırlamıştır.