Ürünler

Geleceğe yön veren ürünlerimizi keşfedin

Ürünler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Ürünler

Akıllı Duygu Analizi

Duygu Analizi insanların görüşlerinin, tutumlarının ve duygularının bir varlığı ifade ettiği bilişimsel bir çalışmadır.


Gerçek zamanlı görüntülerin anlık olarak analiz edilmesi sonucunda ziyaretçilerin duygularını tanıma, anlama ve sınıflandırma yapılabilmesine olanak tanır. Akıllı Duygu Analizi, kurumların müşterilerini hızlıca anlayabilmelerini ve onlara doğru hizmeti verebilmelerini olanaklı kılar.

Tüm görüntü işleme parametrelerini mantıksal olarak başarılı bir şekilde kalıpları hedeflediğimiz ve belirlediğimiz gibi anlamaktır. Kameradan gelen video görüntülerinden alınan sabit resimlere göre sınıflandırma yapılarak belirlenmiş kararlara göre ve farklı yüze ait veri tabanların yardımıyla, insanların duygularını tanımak ve o anki duygularının analizini yapmaktır.

Kimler Faydalanabilir?

 • Perakende Sektörü,
 • Sağlık Sektörü,
 • Hizmet Sektörü,
 • Telekomünikasyon Sektörü,
 • Finans ve Bankacılık Sektörü,
 • Müşterilerine yüz yüze hizmet veren tüm kamu kuruluşları ve özel işletmeler.


Kuruma katkısı ne olur?

 • Kurumların müşterilerine duygu durumlarına göre hizmet sunmalarına olanak tanır. 
 • Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun hizmetin sunulmasını sağlar. 
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olur. 
 • Satışların ve tekrar ziyaretlerin artmasını sağlar. 
 • Ziyaretçilerin duygu değişimlerini etkileyen faktörlerin uzun dönemli analiz edilmesini ve uygun stratejilerin belirlenmesine temel olacak veriyi sağlar.