Hizmetler

yüksek kalite hizmetler sunuyoruz

Hizmetler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Hizmetler

KVKK Proje Danışmanlığı

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin alınması ve işlenmesi hususunda, özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri kullanan gerçek kişilerin veya kurumların yükümlülükleri ve uymak zorunda oldukları kuralları düzenleme amacı taşımaktadır.

İnternet üzerinden işlem yapan her kurum 5651 sayılı kanuna; yapılan işlem sonucunda kişisel bilgileri barındıran her kurum ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na tabidir. Dolayısıyla kurumların kişisel verileri kaydetmesini, doğru biçimde yapılandırmasını, etkili biçimde işlemesini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile General Data Protection Regulation (GDPR) hükümleri ile uyumluluk içinde, kanuni gerekliliklere bağlı olarak depolamasına olanak tanır. Kişisel veriler hususunda atılacak doğru adımlar, riskleri en aza indirmenin yanı sıra kullanıcıda güven duygusunun artmasını sağlar.


Ne Tür Avantajlar İçerir?

 • Süreçlerin yasal hale getirilmesi ve kuruma gelebilecek ceza/yaptırım riskinin minimuma indirilmesi.
 • Süreçle ilgili farkındalığın artırılması ve şirket politikası haline getirilmesi.
 • İdari ve Teknik tarafta güvenlik önlemleri ve tedbirlerin maksimum seviyeye çıkartılması.

Kafein ile hızlı ve güvenilir şekilde kendi KVKK Uyum sürecinizi başlatabilirsiniz.

Kafein Teknoloji olarak sizlere sunduğumuz, KVKK Uyumluluk ve veri güvenliği hizmetlerimizle birlikte; kişisel bilgi güvenliği ve gizliliği süreçlerinizi 100% güvenilir bir yapıya taşıyarak sektörün güvenilir aktörlerinden biri haline dönüşebilirsiniz ve bu dijital dünyaya sağlam bir adım atabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kanunu’na uyumluluk sürecinde 3 önemli aşama bulunmaktadır:

1.       Verbis kayıtlarının yapılması ve sözleşmeler, açık rıza metinleri gibi idari tedbirlerin temin edilmesi.

2.       Kurum personeline konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi ve bilinçlendirilmesi.

3.       Kurum kaynaklı veri sızıntılarını sıfıra indirmek için analiz, yetki matrisi gibi alt yapı çalışmalarının yapılması. Kurum sistemlerine; firewall, proxy, siem, uba, mdm, dlp, ISO 27001 gibi bilişim çözümlerinin entegre edilmesi konusunda danışmanlık desteği verilmesi.

Kafein olarak KVKK uyum sürecini başlatırken; kurum kültürünüzü, faaliyetlerinizi ve yönetim sistemlerinizi detaylıca analiz ediyoruz. Kanun, mevzuat ve teknik tedbirleri iş akışınızı minimum düzeyde etkileyecek şekilde sürdürüyoruz. Süreçle ilgili yapılması gereken IT operasyonlarını kurumunuzun mali şartlarını göz önünde bulundurarak minimum maliyetle maksimum verimlilik parolasıyla yürütüyoruz.

Sağlanan Hizmetler

 1. Kanun kapsamında yazılacak politikalar, veri envanteri gibi dokümanların faaliyet ilkelerinize uygun şekilde hazırlanması.
 2. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması.
 3. Kişisel Veri İşleme Envanterinin oluşturulması.
 4. Aydınlatma Metninin yazılması.
 5. Başvuru formunun hazırlanması.
 6. Personel sözleşmelerinin incelenerek KVKK’ya uygun şekilde yeniden hazırlanması.
 7. Tedarik Sözleşmelerinin incelenerek KVKK’ya uygun şekilde yeniden hazırlanması.
 8. Gizlilik Sözleşmelerinin incelenerek KVKK’ya uygun şekilde yeniden hazırlanması.
 9. Şirket personeline, KVKK kapsamında uyulması gereken prosedürler konusunda eğitim verilmesi.
 10. Şirketin VERBİS’e kayıt edilmesi için hazırlanması.