Hizmetler

yüksek kalite hizmetler sunuyoruz

Hizmetler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Hizmetler

Veri Karar Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Veri yönetiminde kuşkusuz en kritik rollerden biri karar alma mekanizmasıdır. Kritik anlarda verilecek doğru kararlar, bir krizi önemli bir fırsata dönüştürebildiği gibi, mütevazı bir fırsattan maksimum fayda elde etmeyi de sağlayabilir.

Karar Destek Sistemleri, iş dünyanızın stratejik kararlarına rehberlik etmek adına, en doğru analizlerle, en kısa sürede, en faydalı biçimde tamamlamayı sağlayan interaktif bilgisayar sistemleridir. Kurumlar, gün geçtikçe veriye ve güncel iletişim teknolojileriyle tespit edilmiş sorunlara dayalı kararlar almanın önemini fark ediyor ve bunu iş yapış biçimlerine entegre edebilmek için yarışıyorlar. 

Karar verici konum, iş dünyasında belki de en kritik rollerden biri olarak öne çıkar. Bir şirketin kollektif olarak ortaya koyduğu çabanın hayata geçmeden hemen önceki evresi olduğundan, hedefe hangi metotla yürüneceği konusunda nihai noktadır. Kararlar tamamen içgüdülere ve gözlemlere dayandırıldığında, doğru sonuçlanma ihtimali büyük ölçüde şansa bırakılmış olur. Ancak bilim ve teknoloji ışığında somut gerçeklerden, modern yöntemlerle yapılmış ölçümlerden ve detaylı şekilde irdelenmiş verilerden hareketle rasyonalize edildiğinde başarı yüzdesi şüphesiz artar. 
İleri gelen veri analiz şirketlerinden IDC’nin 2018’de ortaya koyduğu bir araştırma, bu konudaki çarpıcı gerçeği daha net göz önüne seriyor. Çağımız birçok kesim tarafından dijital çağ/veri çağı olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla, sektör fark etmeksizin her şirket, odağına veriyi yerleştiriyor. Ancak IDC’nin araştırmasına göre; bu şirketlerin yaklaşık %70’inin, iş yapış biçimlerini destekleyecek bir veri kültürü oluşturmadan, sadece yaptıkları trilyonlarca dolarlık teknolojik yatırımlarla işlerini modernize etme çabaları yüzünden, sanılanın aksine büyük bir başarısızlık tablosuyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.


Karar Verme Süreçleri


Veri ve Karar Yönetimi Kurumunuza Ne Gibi Faydalar Sağlar?

  • Organizasyonların muhtemel yapısal sorunlarında çözüm sürecini hızlandırarak kurumsal hakimiyetin pekişmesini sağlar.
  • Yönetimsel süreçlere istikrar kazandırırken, performansın hızını artırmak adına alternatif metotlar sunar.
  • Bireyler arası akıcı iletişimi mümkün kılar.
  • Sorunların kaynağına inerek getirdiği yenilikçi bakış açılarıyla çözüm süreçlerini hızlandırır.
  • Karar almayı kolaylaştıracak yeni kanıtlar ortaya koyarken, rekabet edilen rakiplere karşı fark yaratacak opsiyonların kapısını aralar.

Veri odaklı olmak, bir hazineyi doğru yönetmektir.

Veriye dayalı karar verme süreci, genellikle aşılması gereken bir zorluk olarak görülür. Kafein olarak temel şirket misyonlarımızdan biri, çağa uygun, yaratıcı çözümler sunarak bu süreci akışkan ve pratik hale getirmektir. Bize göre veri, şirket sermayesinin önemli bir parçasıdır ve buna yönelik değerlendirilmelidir. Buradan yola çıkarak, çözüm odaklı yaklaşımların ne şekilde ele alınması gerektiğini, hangi noktaların işleyişinde revizyona gereksinim olduğunu titizlikle analiz eden bir yaklaşımı sahipleniriz.


Veriye dayalı karar verme sürecinde Kafein’le yola çıkmalısınız; çünkü…

  1. Önce hedefleri özümseriz: Kuruluşunuz, bu yola çıkarken öncelikli olarak neleri hedefliyor? Birincil hedeflerin yanında ulaşılmak istenen diğer KPI’lar (temel performans göstergeleri) nelerdir? İş hedeflerinizi destekleyebilmek için daha yolun başında hedeflerinizi detaylı olarak dinler, sorulması gereken tüm soruları doğru seçerek netleştirir, doğru yanıtlara ulaşır ve böylece analiz edilecek verileri doğru belirleriz. İş hedeflerinize ve daha fazlasına ulaşabilmeniz için bahsi geçen çalışmayı henüz yolun başındayken detaylı bir şekilde gerçekleştiririz.
  2. Sonra gerekli verileri inceler ve derleriz: Önceliği büyük kitlelere sahip veri kaynaklarına vererek, etkisi ve anlaşılabilirliği yüksek kaynaklar ortaya koyar;mümkün olan en kısa sürede kendini gösteren bir fayda yaratmayı amaçlarız
  3. İncelikleri, detayları gözden kaçırmayız: Temel analizlerde gözden kaçan iç görüleri su yüzüne çıkartarak çemberi tamamlarız.