Hizmetler

yüksek kalite hizmetler sunuyoruz

Hizmetler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Hizmetler

Test Yönetimi Danışmanlığı

Yazılım sistemleri, bugünün dünyasında hayatın her alanına nüfus etmiş durumda. Birçok sektörde temel bileşen olarak kullanılan yazılım sistemlerinin farklı görevleri ve alanları mevcut. Ancak tüm yazılımların ortak bir noktası var: Kaliteli yazılım geliştirmenin en temel prensipleri, doğru analiz ve kusursuz planlanmış test sürecine dayanır.

Kaliteli yazılım ihtiyacı, yazılım şirketleri için hayati önem taşıyor; çünkü yazılıma talebin ve rekabetin çok yüksek olduğu bu dönemde, müşteri memnuniyetini sürekli üst düzeyde tutabilmek şirketlerin en önemli önceliklerinden biri olarak konumlanıyor. Bu bağlamda, üründeki hata oranının mümkün olduğunca düşük tutulması, hatta sıfıra indirilebilmesi bir mecburiyet haline geliyor. Rekabet ortamında hayatta kalmak isteyen, ileri görüşlü firmaların büyük bir çoğunluğu tüm bu ihtiyaçların karşılanabilmesi adına test ekiplerine daha fazla kaynak ayırmaya başlıyor.Test nedir?

Bir ürünü ya da uygulamayı hayata geçirirken, belirlediğimiz spesifik özellikleri ve eylemleri karşılamasını bekleriz. Test, uygulama veya ürünün bu eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, bu özelliklere sahip olup olmadığını ve bütün bunları doğru kriterlerde ve prosedüre uygun şekilde çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol etme sürecidir. Test süreci; planlanma, tasarım, analiz ve raporlama gibi aşamalardan oluşur. Ürün veya uygulamada hata payını en aza indirgeyen test faaliyetleri, yazılım geliştirme süreciyle birlikte başlamalıdır. Böylece geliştirilen ürün veya uygulamanın kalitesinde artış sağlanırken, projenin başarısız olma riski azaltılabilir.

Test Yönetimi nedir?

Test Yönetimi ise test işleminin tüm aşamalarının en doğru şekilde kurgulanmasını, böylece test süreçlerinin daha doğru uygulanmasını sağlar. Daha etkili ve gerçekten verim alınan testlerin gerçekleştirilebilmesi için rehberlik, liderlik ve kalite güvencesi danışmanlığı sunulmasını, test sürecinde rol alan çalışanların ve ekiplerin doğru bir şekilde yönetilmesini de içerir.

Teslimat verimliliği ve yedeklilik gibi, müşteri ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye taşıyacak sonuçları hedefleyen tüm unsurlar, Test Yönetimi kapsamında yer almaktadır. Test Yönetiminin etkili bir şekilde ele alınması demek, testlerdeki başarı oranının artması ve sağlıklı test süreçlerinde daha az tekrar, daha az maliyet ve daha kısa geri dönüş süreleri demektir.Kafein olarak, 2005 yılından bu yana yazılım ürünlerinin yüksek kalite ile hayata geçirilmesini sağlayan yönetim ve teknoloji danışmanlığını, her projenin proje özelliklerine uygun tasarlayarak sunmaktayız. Yazılım testi ve kalite güvence endüstrisindeki 16 yılı aşkın uzmanlığımızı, yenilikçi fikirler ve yaratıcılık ile beslenen vizyonumuzla birleştirerek kurumlara en uygun test metodolojileri hakkında rehberlik sağlamaktayız. Öncelikli hedefimiz, rehberlik sunduğumuz kurumların kaynaklar, maliyet ve süreç yönetimi açısından en verimli sonuçlara ulaşmasını sağlamaktır. Bu sonuçlara ulaşmak için izlediğimiz yol haritası ise: 

  • Ekibimizde yer alan uzman test danışmanlarımız, ürün veya uygulamalarınızdaki hata oranını minimize etmek için ihtiyaçlarınızı detaylı bir şekilde analiz eder ve en verimli test metodolojilerini uygularken süreç verimliliğini maksimum seviyelere çıkartır.
  • Projenizin gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan fonksiyonel, entegrasyon, sistem, kullanıcı kabul, otomasyon, performans ve kullanılabilirlik gibi farklı seviye ve başlıklardaki testleri uygular. Ürün veya uygulamanıza en uygun test işlemleri, projenizin ihtiyaçlarına ve zamanlamasına bağlı olmak üzere on-site veya remote olarak gerçekleştirilir.
  • Sonuç olarak, test senaryosu hataları ve maliyet en aza indirgenirken, süreç verimliliği mümkün olan en üst seviyeye yükseltilir. Yüksek kalitede bir proje test yönetimi, doğru danışmanlık ve düşük maliyet kalemleri ile hayata geçirilir.