Hizmetler

yüksek kalite hizmetler sunuyoruz

Hizmetler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Hizmetler

Veri Ambarı Danışmanlığı

Veri ambarı, birçok farklı kaynaktan analiz ve raporlama amaçlı elde edilmiş veriyi organize eden bir veri tabanıdır. Bu depo sayesinde, birbiriyle ilişkili veriler bir araya getirilerek kapsamlı biçimde değerlendirilebilir.

İşletim sistemlerindeki veriler, karar aşamasına hizmet edecek en ideal şekilde korunur. Pratik ve efektif biçimde incelenmek üzere veri ambarı tarafından devreye alınan veriler, farklı noktalardan bir araya gelmiş olsalar da bu sistemle kolayca sorgulanabilir hâle gelerek karmaşık yapılarından sıyrılırlar ve kayda değer bir analiz imkânı sunarlar.

Verinin taşıdığı önemin farkında olan kurumlar, kısa ve uzun vadede şirket hedeflerine hizmet etme olasılığı bulunan verileri, gerektiğinde analiz ve sorgulama yapabilmek adına harici bir ortamda birleştirerek kapsamlı bir veri havuzuna dönüştürürler. Bunun yanında, bir de günlük işleri yürütmede rol oynayan standart bir veri tabanı bulunur. Veri ambarı, analiz amaçlı derlenen harici veriyi alternatif bir zeminde işleyerek farklı bir kulvar yaratır. Bu sisteme inanan ve iş yapış biçimlerini buna göre dizayn eden kurumlar, işleyişi güvenli ve hızlı bir noktaya taşıyarak, henüz bu metodun öneminin farkında olmayan rakiplerine karşı birkaç adım öne çıkarlar.

Veri toplamak, dönemsel değil süreklilik arz eden bir gereksinimdir. Zaman içinde biriken veriye kolayca erişmek, gerekli durumlarda hızlı bir biçimde değerlendirmek de bu artışın doğal bir sonucu olarak güçleşir ve farklı kişiler tarafından farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkarılmış veri tabanı sistemlerinin kontrolü ekseriyetle zorlaşır. Büyük miktarda veriye farklı alanlardan erişme çabası da bu zorluğu doğuran bir başka önemli etmen olarak öne çıkar. Bu açmaz, veriyi analiz edebilmek ve bulgulardan elde edilen sonuçları derleyebilmek adına birçok alternatif program geliştirmek demektir. Geliştirilen programların periyodik bakımı da düşünüldüğünde, oldukça zaman alan, ekstra maliyet yükü oluşturan ve düşük yüzdeli başarı vadeden bir sistem ortaya çıkar. Veri ambarı teknolojisi, sunduğu ayrıcalıklarla tüm bu dezavantajları bertaraf eden bir kurtarıcı rolü üstlenerek kuruma derin bir nefes aldırır.

Kullanım amacı;

  • Müşterilerin gizli kalmış satın alma eğilimlerini tespit etmek,
  • Satış analizi yapmak ve trendler üzerine yoğunlaşmak,
  • Finansal analiz yapmak,
  • Stratejik analiz yapmak.Kafein Dataware House Danışmanlık hizmeti, doğru kaynağı bilgiyle işleyen felsefesiyle veri ambarı projelerinin tüm aşamalarında etkin rol almak üzere ortaya çıkmış bir servistir. Hayata geçirilecek büyük bir projeniz varsa, bunun teknik mimari tasarımından, sonuçları kapsamlı biçimde raporlama hizmetlerine kadar giden bu uzun yolu, Kafein’in profesyonel desteğiyle kısaltabilirsiniz.

Büyük projeler aynı zamanda başarılı bir raporlamayı da mecbur kılar. Elde edilen sonuçların doğru değerlendirilmesi, projenize en uygun kriterlerle ve gerçek bir uzman görüşüyle ele alınması, gerekli dersleri çıkararak mükemmele ulaşılmasının önünü açar. Kapsamıyla soru işaretlerini ortadan kaldıran, yalnız sizin ihtiyaçlarınıza özel kişiselleştirilmiş bir Kurumsal Veri Ambarı ile beklentilerinizi her yönüyle karşılayarak kurumsal verimliliğinizi her yönüyle artırmayı amaçlıyoruz.

Şu unutulmamalı ki, bir veri ambarına sahip olmanın yanında, bunun ideal bir şekilde işlediğinden emin olmak da bir o kadar önem arz eder. Mevcut veri ambarınızın işleyişi sizde soru işaretleri yaratıyorsa ve birtakım aksamalar söz konusuysa, mutlak suretle gerçek profesyonellerin değerlendirmesine ihtiyaç duyarsınız. Kafein Teknoloji olarak, veri ambarınızın tüm süreçlerini titizlikle inceleyerek, teşhis ve tedavi noktasında verimi ve sürdürülebilirliği etkin kılacak dokunuşlar yaparız.

Veri Ambarınızın geliştirilmesi gerektiğine inanıyorsanız, bu konudaki eksiklik ve endişelerinizden tamamen arındıracak uzmanlığımızı devreye sokmaktan mutluluk duyarız.

Bu yola Kafein ile çıktığınızda;

-  Verilerinizi en hızlı biçimde değerli çıktılara dönüştürebilirsiniz.

- Sahip olacağınız ideal veri ambarı ile doğru kaynaklardaki veriyi, veri görünümleri ile kusursuz şekilde bir araya getirebilirsiniz.

- Veri kopyalarını minimuma indirerek karmaşadan uzak bir sistem oluşturmak için bulut tabanlı bir veri ambarı inşa edebilirsiniz.

- Veri erişimini merkezi sistemle yürüterek şirket sistemiyle tamamen entegre hâle getirebilirsiniz.

- Bilgi teknolojileri için ayırdığınız bütçeden tasarruf edip, başka ihtiyaçlarınıza kaynak ayırabilirsiniz.

- Görselleştirme araçlarının çeşitliliği güvenilir bir hareket alanı yaratırken, son derece şeffaf bir biçimde ve minimum efor harcayarak ulaşacağınız kapsamlı iç görüler de sizi öne çıkaracak bir başka noktadır.