Hizmetler

Yüksek Kalite Hizmetler Sunuyoruz...

Hizmetler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Hizmetler

Veri Yönetimi Danışmanlığı


Veri yönetimi hizmetleri kapsamında, hali hazırda kurum veri tabanında mevcut olan ya da dışarıdan toplanan veriler güvenli şekilde temin edilir, depolanır ve işlenir. Ayrıca kurumların, verileri doğru analiz ederek kaliteli bir raporlama yapmasına olanak sağlayan kusursuz bir veri yönetimi süreci oluşturmasına destek verilir.

Veri yönetimi danışmanlığında, birçok farklı ihtiyaca göre verilen farklı destek modelleri ve süreçlere uygun yönetim seçenekleriyle birlikte düzenli olarak bilgilendirme ve rutin raporlama iş sürecinin bir parçasıdır.

Değişiklik etki analizlerine dayanan uygulamalar ve sistemlere yapılan anlık müdahaleler de bazı riskleri ortadan kaldırmak içindir.

Kafein olarak, teknik tecrübesi yüksek uzman mühendislerimiz tarafından kurulan teknolojik altyapılar sayesinde, olası sorunlar gerçekleşmeden önce tespit edilerek, sistemlerinizde yaşanabilecek güvenlik açıkları ve çeşitli hatalar için kapsamlı yamalar geliştirilir.


Veri yönetimi hizmetlerimizin kapsamıBüyük Veri Danışmanlığı Hizmeti

Büyük veri danışmanlığı hizmetleri, kurumların sahip olduğu büyük ölçekte veriyi analiz ederek, şirketlere en yüksek seviyede katma değer sağlamak ve öncelikli hedeflerine ulaşmasını sağlarken büyümesine olanak tanır.

Kafein Teknoloji olarak, büyük veriyi oluşturan devasa veri ambarlarının yönetimi, veri güvenliği, sorunsuz veri taşıma ve kusursuz veri ayıklama işlemleriyle veri kalitesini en üst seviyeye çıkarma konusunda müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler üretiyoruz. Süreci yönetirken mutlaka kanuni sorumlulukları da hesaba katarak çalışıyoruz ve kuruma minimum sürelerde maksimum verimlilik vadediyoruz.

 

Büyük veri danışmanlığı

 • Büyük veri uygulama stratejileri ve ayrıntılı yol haritaları.
 • Veri kalitesi yönetimine dair öneriler.
 • Büyük veri işleme mimarisi + optimal bir teknoloji yığınının ana hatları.
 • Kullanıcı benimseme stratejileri.


  

   


Büyük veri desteği


 • Büyük veri çözüm yönetimi.
 • Büyük veri yazılımı güncellemesi.
 • Yeni kullanıcılar ekleme ve izinleri düzenleme.
 • Büyük veri yönetimi.
 • Büyük veri temizliği.
 • Büyük veri yedekleme ve kurtarma.
 • Büyük veri çözümü sağlık kontrolleri.
 • Büyük veri çözümü performans izleme ve sorun giderme.