Başvuru ve Bilgi Talep Formu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru ve Bilgi Talep Formu

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” veya "Kanun") 11. Maddesi’nde, kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) veri sorumlularına yöneltmek üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır:

 

KVKK Uyarınca veri sorumlusu Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’dir. Kanun’un 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz’ e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

 

- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

 

- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya - Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 

Bu çerçevede, 

 

  • Ekli formu doldurarak Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, kafeinyazilim@hs01.kep.tr adresine konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak e-posta yoluyla, veya
  • Formun çıktısını aldıktan sonra formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ve “İdari İşler Departmanı’nın Dikkatine” yazılarak,

 

Başvuru yapabilirsiniz. Yazılı olarak iletilen başvurularda şirketimiz veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVKK’nın 13/2. Maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı olarak adresinize veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir. 

 


 

 

 

Başvuru Sahibi Bilgileri

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

Başvuru Sahibi Uyruk:

  

Başvuru Sahibi TCKN:

 

Pasaport No / Kimlik No:

(Yabancı Başvuru Sahibi için)

 

Adres:

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:

 

E-posta Adresi:

 

Telefon No / Faks No:

 

Şirket ile olan İlişkiniz: (Müşteri, Tedarikçi, Diğer vs…)

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :

 

Başvuru İçeriği

Talep Konusu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

 

 

 

 

 

 

Ekler:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

KEP üzerinden yapılan başvurularda

güvenli elektronik imza ya da mobil

imza kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI: 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. işlenmesine izin veriyorum.