Ürünler

Geleceğe Yön Veren Ürünlerimizi Keşfedin...

Ürünler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Ürünler

Robotik Süreç Otomasyonu

Sistematik süreçlerin otomasyonu başarılı şekilde sağlandığında, kurum çalışanları enerjilerini ve zamanlarını birçok faydalı projeye ve çalışma alanına kaydırmak için fırsat bulur. Bu otomasyonun başarılı bir şekilde sağlanabilmesi için, otomasyonun tıpkı o kurumda yıllardır görev alan bir çalışan gibi davranabilmesi, iş kalemlerine ve süreçlere hâkim bir insanı taklit edebilmesi gerekir. Aynı zamanda bir insanın yapabileceği hataları yapmaması, mekanik ve kusursuz işlem yapabilmesi gerekir.

Robotik Süreç Otomasyonu, çalışanların izledikleri sistematik süreçlerin ve operasyonların yazılım robotu aracılığıyla tekrarlanabilir biçimde ele alınması ve öğrenme yöntemi ile otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Çeşitli teknik sorgular ya da hesaplamalar, kayıt ve işlemler, tıpkı bir çalışanın davranışları taklit edilerek tekrarlanır. Robotik Süreç Otomasyonu operasyonlardaki hataları ortadan kaldırarak hizmet kalitesini iyileştirir, manuel ve tekrarlayan işler için maliyet ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Bu sistemden kimler faydalanabilir?

 • Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar
 • Telekom sektöründe faaliyet gösteren kurumlar.
 • Üretim sektöründe faaliyet gösteren kurumlar.
 • Mali işler departmanları.
 • Faturalama ve raporlama yapan çalışanlar.
 • İnsan kaynakları departmanları.
 • Tüm kurumların düzenli olarak tekrarlayan işlere sahip departmanları.

 

Kuruma ne gibi katkılar sağlar?


 •  Robotik Süreç Otomasyonu, bahsi geçen işlemlerde insana dair hata payını sıfırlayarak sistemi güvenilir kılar.
 •  Süreçlerin daha hızlı ve verimli yürümesine olanak tanır. Böylece iş akışında ve görevlerin tamamlanmasında yüksek başarı oranı imkânı sağlar.
 • Manuel olarak gerçekleştirilen ve rutin olarak tekrarlayan işler için maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. Aynı zamanda bu işleri Robotik Süreç Otomasyonuna güvenle teslim eden kurumlara, çalışanlarını farklı görevlere yönlendirme fırsatı sunar.
 •  Süreçlere dair verilerin sayısallaştırılması ve denetlenmesiyle gelişmiş verimlilik sağlar.